Birim Hakkında
19 Nisan 2022

Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir ?
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Kimdir ?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

Hastanede çalışan Sosyal Çalışmacılar Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir. 


Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

·Kimsesiz, Terk ve Bakıma Muhtaç Hastalar
·İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk ve Kadın Hastalar
·Engelli Hastalar
·Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
·İntihar Girişiminde Bulunan Hastalar
·Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar
·Sağlık Tedbiri Uygulanan Hastalar
·Sağlık Güvencesiz Hastalar
·Yoksul Hastalar
·Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
·İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
·Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
·Kronik Bakım Hastaları
·Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan Hastalar
·Yabancı Uyruklu Olup Tedaviden Yararlanamayan Hastalar
·İl Dışından Gelen Hastalar
·Hastalığa ve Tedavi Sürecine Uyumda Zorlanan Hastalar
·İş Kazası Nedeniyle Yatan Hastalar
·Adölesan Gebelikler 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Poliklinik Binası 2.katta hizmet vermektedir.

İletişim: 0 414 318 90 04