Nasıl Gidilir?
16 Nisan 2022

GÖREVLERİMİZ
• Hastalara sürekli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi maksadıyla hastane içerisindeki tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek.
• Gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer hastane bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak.
• Ağ ve internet altyapısı ile bilgi işlem cihazlarını geliştirecek proje ve faaliyetler planlamak ve yürütmek.
• Projeler ve faaliyetlerin aksaksız yürütülebilmesi için uzmanlaşmış personel kadroları oluşturmak.
• Bilgi sistem cihazlarının rutin bakımları ile arızalı cihazların onarımlarını koordine ederek yaptırmak.
• Sistemler üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
• Hastanenin ilgili birimleri ile koordineli olarak hastane web sayfasında yayınlanan bilgileri güncel tutmak.
• Bütün hizmet ve faaliyetleri kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.Personel Otopark Tarafında C Blok Giriş Katındadır