Çocuk Gelişimi Birimi
16 Nisan 2022


ÇOCUK GELİŞİMCİSİ KİMDİR?

Çocuk Gelişimcisi doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında, çocuğun gelişimsel açıdan değerlendirerek, çocuk sağlığı izleminde rol alan, destekleyici, gelişimsel programlar ile çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan, sağlık eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında çalışan meslek mensubudur. 

 

DSC_0672.JPG

 

Çocuk Gelişimcisi çocuklarda oluşan uyum ve davranış sorunları hakkında da aileyi bilgilendirip danışmanlık hizmeti vermektedir.  Çocuk Gelişimcisi tarafından basit psikolojik yaklaşımlar kullanılarak danışmanlık verilen konu başlıkları;

* Tırnak yeme

* Parmak emme

* Mastürbasyon

* Enürezis nokturna (idrar kaçırma)

* Enkoprezis dışkı kaçırma)

* Kardeş kıskançlığı

* Konuşma bozukluğu (kekemelik)

* Gecikmiş konuşma

* Yalan söyleme

* Tuvalet eğitimi

* Yemek yeme davranışını  geliştirme

* Uyku düzeni ve alışkanlığı (0-6 yaş)

* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

* Okula devamlılık sorunları

* Ergenlik sorunları

* Gece korkuları

* İnat, kaygı, saldırganlık, hırçınlık, öfke nöbetleri
 

                                                                                                          DSC_0668.JPG           

 

Çocuk  Gelişimcisi tarafından ;

*Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi hakkında bilgi alabilirsiniz.

*Çocuğunuzun bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil gelişimlerinin yaşına uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

*Ebeveyn olarak nasıl davranmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

*Çocuğunuzun kreşe ya da ilkokula başlamasında en uygun yaşın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

*Kardeşler arası ilişkileri düzenlemede yardım alabilirsiniz.

* Aile içi değişikliklerde çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusunda yardım alabilirsiniz.

*Çocuğunuzdaki çeşitli davranış sorunlarının çözümü konusunda yardım alabilirsiniz.( yalan söyleme, saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı vb.)HASTANEMİZ ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİNDE UYGULANMAKTA OLAN TESTLER

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ;

*Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,

*Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,

*Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. ) izlemede kullanılır.

Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşur.

Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme

İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme,

Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma

Kaba motor :hareket yeteneğini değerlendirir.

Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme tespit edilmesi halinde, gecikmenin meydana geldiği gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

 0-6 yaş çocukların becerilerini ve gelişimlerini bakım veren kişiden alınan bilgilerle değerlendirmeyi sağlayan gelişim tarama envanteridir. Dil- bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri- öz bakım olmak üzere 4 alt testten oluşur.

Genel gelişim adı verilen bölümde testten alınan tüm puanlar toplanır alınan puana göre değerlendirme yapılır. Bu envanter sayesinde gelişimsel gecikme ve risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde belirlenmesi sağlanır.

WESCHLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ ( WISC-R)

6-16 yaş çocuklara uygulanmakta olan bu test sözel ve performans olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır.

Sözel  boyut; genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, yargılama, sözcük dağarcığı, sayı dizisi alt testlerinden,

 Performans boyutu; resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen, parça birleştirme, şifre ve labirent alt testlerinden meydana gelmektedir.1.JPG

2.JPG

3.jpg