Evde Sağlık Hizmetleri

Klinik Hakkında

Evde Sağlık Hizmetleri

       Yaşlılık ya da her hangi bir sağlık sorunu nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmada zorluk çeken hastalara evde verilen sağlık hizmeti evde sağlık hizmeti olarak adlandırılır. Evde sağlık hizmetleri, hastanın muayenesi, tanı ve tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini içerir. Bunun yanında tanısı konulmuş hastanın, ilgili kliniklerce düzenlenmiş ve evde devam edecek olan tedavilerinin takibi, uygulaması ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin hastanın tedavisi ve takibi ile ilgili eğitimi de bu kapsamdadır.


      Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridir.

EVDE SAĞLIK NEDİR?

Tek başına veya aile bireyleriyle yaşayıp hayatlarını başkalarının desteğiyle sürdüren engelli yaşlı, yada yatağa tam bağımlı kişiler ,palyatif bakım hastaları, hastanede gördüğü tedavi yada ameliyat sonrasında taburcu edilenlerden  evinde ve aile ortamında gerekli olan sağlık hizmetlerini sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Evde Sağlık Hizmetlerine gereksinimi olan hastalarımıza, Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı nitelikli sağlık çalışanlarıyla, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini, toplumun çoğunluğuna ulaştıran, hastalarımızın hastanelerden aldıkları kaliteli sağlık hizmetini evinde de devam ettiren, zamanı ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak evde sağlık hizmeti sunmaktır.

EVDE  SAĞLIK HİZMETİNİN TANIMI

 Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmetleri ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara hizmet verecektir. Hareket kabiliyetini kaybetmemiş, sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında değildir.
     Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.

     Evde sağlık hizmeti alan kişiler, tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edilir.
     Evde sağlık hizmetleri, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür. Ev 
ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın ailesinden birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır. Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete katılır.

     Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

HİZMETLERİMİZ

Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların tedavilerinin planlaması.

·Tahliller

·Heyet raporlarının yenilenmesi

·Tıbbi Bakımın  evinde uygulanması

·Hastaya ve ailesine evde sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi verilmesi

·Sosyal hizmet uzmanı ,Psikolog ,Diyetisyen ile koordineli çalışılması

KİMLER FAYDALANABİLİR

1.Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup,yatağa tam bağımlı olan (Alzheimer, Demans, Felç gibi.)

2.Büyük cerrahi operasyon geçirmiş yatağa bağımlı olanlar

3.Terminal dönem( 4,. Evre ) kanser (onkoloji)hastası olan palyatif bakım hastaları

4.Spastik çocuklar

5.İleri derecede kas hastalığı ,diyabet,kalp damar,hipertansiyon,ve nörolojik hastalığı olup yatağa bağımlı olan hastalar

6.İleri KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı )vb. ileri Akciğer solunum sistemi hastalıkları olan,oksijen tedavisine ihtiyacı olan hastalar

NASIL BAŞVURURUM

444 38 33  24 Saat süreyle hastaların başvurularını alabileceği ulusal çağrı merkezidir.Çağrı merkezi vakaların değerlendirmelerini alarak ilgili koordinasyon merkezine atamalarını yaparlar. Çağrı merkezine yapılan görüşmelerin tamamı kayıt altına alınır.

Hastanemiz 0414 318 90 24  numaralı telefonunu arayarak mesai saatleri içerisinde bilgi ve randevu alınabilmektedir.

MOBİL ARAÇ NUMARALARIMIZ
1.ARAÇ 0533 156 22 80
2.ARAÇ 0533 156 22 43
3.ARAÇ 0533 156 22 76 


20 Nisan 2022