Ayniyat Birimi

Nasıl Gidilir?

Ayniyat depo iş ve işlemlerini planlamak, koordinasyon ve takibini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:
1) Sağlık tesisine gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak.
2) Sağlık tesisine gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak.
3) Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır, malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek.
4) Sağlık tesisine yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.
5) Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.
6) Sağlık tesisi birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak, düzenlenen TİF leri imzalattırmak.
7) Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak.
8) Periyodik depo ve sağlık tesisi genelindeki demirbaş sayımını yapmak,
9) Sağlık tesisine giren ve birimlere depomuzdan çıkış yapılan malzemelerin takibini yapmak,
10) Depoyu sağlıkta kalite standartlarının belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak,
11) Yıl sonunda, gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak,
12) Sağlık tesisindeki demir baş malzemelerin, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemeleri hurda (hek) işlemlerini yapmak.
13) Yıl sonunda yapılmış olan işlemleri Saymanlık ve Genel Sekreterliğe bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak.
14) Taşınırlar la ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmaktır.

16 Nisan 2022