Birim Çalışanları

08 Nisan 2022
  • Tahir ALTUN
  • Veri Hazırlama Kont.İşletmeni
  • Sürekli İşçi Mutemetliği Bİrim Sorumlusu
  • Müslüm DEVECİ
  • Veri Hazırlama Kont.İşletmeni
  • Sürekli İşçi Mutemet