Birim Çalışanları

09 Nisan 2022
 • Faik YAZAR
 • Veri Hazırlama Kont.İşletmeni
 • Personel Özlük Birim Sorumlusu
 • Şefika İŞÇİ ŞEKER
 • Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
 • Personel Özlük
 • 414 318 90 35
 • Barış YILDIZHAN
 • Tibbi Sekreter
 • Personel Özlük
 • 414 318 90 35
 • Özlem ÇEVİK
 • Tibbi Sekreter
 • Personel Özlük
 • 414 318 90 35