Yazı İşleri Birimi
30 Mayıs 2022

YAZI İŞLERİ BİRİMİ ÇALIŞMALARI

 

            Hastane  İdaresi ve Birim Sorumluları  (İdari Birimler Hariç) tarafından resmi kurum, kuruluş ve özel firmalara olan yazışmaları ve takibi,

 

          Hastane İdaresinin takibinde olan Mahkeme yazışmaları ve  takibi .  Ayrıca Resmi, Tüzel kişilerin hastalarla ilgili olarak istenilen bilgi ve belgelerinin yazışma ve takibi.

 

            Hastane Nöbet listelerinin yazılımı, ilgili resmi kurumlarla yazışmaları, hastane içindeki birimlere ( maaş tahakkuk, santral vs. )  dağıtımı sağlanır. Nöbet Listelerinin ay içindeki değişikliklerin takibi   ve arşivlenmesi yapılır.

 

          Baştabipliğin isteği doğrultusunda İç tamimler birimde yazılır ve dağıtımı sağlanır.

 

         Güvenlik Biriminin kamera kayıtlarıyla ilgili yazışma ve takibi Yazı İşleri Birimi tarafından yapılır.