T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Odyometri

Güncelleme Tarihi: 24/04/2018

ODYO235.png

ODYOMETRİK TESTLER

*      9679  Lezyonun yerinin ve kantitatif derecesini tesbitte yardımcıdır.

*      9679         Kullanılan frekanslar 125         250         500         1000         2000         4000        6000 ve 8000 dir.

*      9679         Her ses frekansı için işitme eşiği farklıdır. 512 Hz için 12 dB         1024 Hz için 22 dB vs.

*      9679         Odyolojik neticelerin daha kolay anlaşılır olması için her frekanstaki işitme eşiği ölçüm cihazlarında sıfır olacak şekilde kalibre edilmiştir ve işitme eşiği düz bir çizgi haline getirilmiştir.

*      9679         Normalde hava yolu ile kemik yolu arasında 35 dB lik bir fark vardır.

*      9679         Yine odyogramı daha anlaşılır hale getirmek için kemik yoluna 35 dB eklenerek         kemik ve hava yolu eğrileri üst üste çakıştırılmıştır.

*      9679         İşitme eşiğinin ölçülmesi için yapılan odyoya LİMİNER ODYOMETRİ        

*      9679         Eşik değerlerin üstündeki kayıpları ölçmeye ise SUPRALİMİNER ODYOMETRİ denir (Tone-Decay ve Recruitment testleri gibi).

Odyogramda Kullanılan İşaretler


Sol(Mavi) Sağ(Kırmızı

Hava yolu X O

Maskeli hava yolu X O

Kemik yolu ? ?

Maskeli kemik yolu ? ?               

Konutma odyometresi:

Bu subjektif testte saf ses yerine kelime veya cümleler kullanılır. Bu test işitme eşiğini ve anlamayı değerlendirmekte kullanılır. İşitmeyi algılama eşiği: hastanın fonetik olarak dengeli(eşit vurgulu) iki heceli kelimelerin % 50 sini doğru tekrar edebildiği ses şiddeti seviyesidir. Konutma diskriminasyon skoru: İşitme eşiğinin üzerindeki şiddetlerde sunulan tek heceli kelimelerin doğru tekrar edilme oranıdır. Konuşma odyometresi işitme kaybı hakkında bilgi verir         hastanın işitme cihazından fayda görüp görmeyeceğini daha iyi belirler. İletim tipi işitme kaybında ses şiddetinin yükseltilmesi kelimeleri anlamaya yeterlidir. Nöral bir işitme kaybında ise ses şiddetinin yükseltilmesine rağmen diskriminasyon skoru artacağına azalma gösterir. Saf ses odyogramda elde edilen işitme eşiğine orantısız olarak çok kötü işitme retrokoklear nedenli bir işitme kaybını düşündürür. Koklear nedenli işitme kayıplarında diskriminasyon önemli ölçüde bozulmaz.

İşitme Kaybının Dereceleri


*      9679         0-25 dB ===== Normal işitme sınırları

*      9679         26-40 dB ==== Çok hafif işitme kaybı

*      9679         41-55 dB ==== Hafif işitme kaybı

*      9679         56-70 dB ==== Orta işitme kaybı   

*      9679         71-90 dB ==== İleri işitme kaybı

*      9679         91 ve ? dB === Çok ileri işitme kaybı        

*9679         Kulaklıklar kulağa uygun şekilde yerleştirilmelidir.

*9679         Önce sağlam kulaktan başlanarak hava yolu ölçülür.

*9679         1024 frekans en iyi işitilen frekans olduğu için bu frekanstan başlanır.

*9679         Sonra diğer frekanslar ölçülür.

*9679         Kemik yolunu ölçmek için vibratör planum mastoid üzerine konur.

*9679         Diğer kulak da maskelenmelidir.

Odyometrenin Yapılışı

   Hava Yolu İle Maskelemenin Gerektiği Durumlar

*      9679         Hava yolu ile bir kulağa verilen sesin diğer kulaktan algılanması için iki kulak arasında en az 60 dB şiddette fark olması gerekir

*      9679         Ör: solda işitme eşiği 5 dB         sağda 65 dB olsa sağ kulağı ölçerken solun maskelenmesi gerekir

*      9679         Az duyan kulağın hava yolu ile         iyi duyan kulağın kemik yolu arasındaki fark 40 dB i geçtiğinde sağlam kulak yine maskelenmelidir.

*      9679         Kemik yolu ölçülürken         iki kemik yolu arasındaki fark 5 dB i geçerse yine maskelenmelidir.

*      9679         Yani kemik yolu ölçülürken diğer kulak mutlaka maskelenmelidir.

*      9679         Bir sesin diğerini maskelemesi için en az 15 dB daha şiddetli olmalıdır.

*      9679         Kemik yolunu ölçerken diğer kulağa 40 dB daha şiddetli ses verilmelidir.

*      9679         Ör: ölçülen kulağa 25 dB veriliyorsa diğer kulağa 25+40=65 dB ses verilmeli.